Endokrinologiya
Endokrinologiya tibbin endokrin orqanların quruluşu, funksiyası,endokrin sistem patologiyalarının müayinə və müalicəsini, profilaktikasını öyrənən sahəsidir.
Zəfəran Hospital bütün endokrin patologiyaların dəqiq diaqnostikası və müalicəsi həyata keçirilir:

Qalxanabənzər vəzinin xəstəlikləri:
• Hipertireoz (Qalxababənzər vəzinin funksiyasının artması)
• Hipotireoz (Qalxababənzər vəzinin funksiyasının azalması)
• Düyünlü zob və tireod neoplaziyaları (İncə iynə aspirasyon biopsiyası -düyünlü zobda düyünə 21 və yaxud 22 nömrəli iynəsi olan 10 və ya 20 ml-lik şprislə inyeksiya olunub , oradan materilal sitologiyada baxdıqdan sonra xoşxassəli və yaxud bədxassəli düyün olduğuna qərar verilir, bu metodun üstünlüyü –xəstə boşuna əməliyyata göndərilmi
• r)
• Tireoditlər
• Qalxanabənzər vəzin anadangəlmə inkişafdan qalması

Qalxanabənz ərətrafı vəzilərin xəstəlikləri:
• Hipoparatireoz
• Hiperparatireoz
• Osteoporoz (yaşlılarda sümük əriməsi)
• Osteomalyaziya (gənc yaşlarda sümük əriməsi)
• Renal osteodistrofiya (kəskin böyrək çatmamazlığı nəticəsində sümüklərdə lezyonların əmələ gəlməsi)

Mədəaltı vəzi xəstəlikləri:
• 1-ci tip diabet (insulindən asılı olan)
• 2-ci tip diabet (insulindən asılı olmayan)
• Hestosyonal diabet (hamiləlik diabeti)
• İnsulinə davamlılıq və ya metobolik sindrom

Böyrəküstü vəzi xəstəlikləri:
• Adisson xəstəliyi (böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin xroniki çatmazlığı)
• Kuşinq xəstəliyi
• Konn sindromu (böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin hormonlarının həddən artıq ifrazı)
• Feoxromositoma (böyrəküstü vəzin beyin maddəsinin hormonal fəal şişləri)

Hipofiz xəstəlikləri:
• Hiperprolaktinemiya (prolaktin hormonunun normadan artıq ifrazı)
• Akromeqaliya (boy hormonunun həddən artıq ifrazı nəticəsində üzdə, burunda, alında, ətraflarda və daxili orqanlarda böyümə)
• Kuşinq sindromu (üzün ay şəklini alması, bel çevrəsində piy qatının artması, yüksək təzyiq, şəkər xəstəliy və s)
• Şəkərsiz diabet (ADH hormonun qismən və ya tamamilə olmaması)

Yumurtalıqlarda baş verən hormonal pozğunluqlar:
• Polikistozlar
• Hirsutizm (qadınlarda kişi şəklində tüklənmə )
• Endokrin sonsuzluq

Anoreksiya (həddən artıq arıqlama)
Piylənmə xəstəliyi

Ginekomastiya (kişilərdə süd vəzinin həddən artıq böyüməsi)

Hospitalımızda endokrinoloji xəstəliklərin dəqiq diaqnostikası üçün bütün müayinə üsulları vardır:
• laborator diaqnostika ilə bütün hormon analizləri (T3, T4, sərbəst T3, sərbəst T4,TSH, ,tireoqlobulin, kortizol, DHEA-SO4, FSH, LH, estradiol, progesteron,prolaktin, testosteron, 17-OH-progesteron, HGH- somatotropin, AKTH, PTH, qanda qlükozanın təyini, C-peptidin təyini, insulin, şəkər yüklənməsi, qlikohemoqlobin)
• endokrin orqanların USM-si
• KT
• rentgen müayinəsi
• damarların doppleroqrafiyası
• ixtisaslı həkim konsultasiyaları
• incə iynə aspirasyon biopsiyası
• histoloji və sitoloji müayinələr


Endokrinologiya Şöbəsinin göstərdiyi xidmətlər

Qəbula yazıl

Dr. Sevda Qafarova

Endokrinoloq