Virus hepatitləri (Hepatit B, C, D)

  Qaraciyərin piy distrofiyası, qaraciyərdaxili xolestaz

  Öd kisəsi və öd yolları xəstəlikləri

  Qaraciyər törəmələrinin biopsiyası və dəqiq diaqnostikası

  Qaraciyər törəmələrinin və ya müxtəlif törəmələrin qaraciyər metastazlarında zədə nahiyəsinin kimyəvi embolizasiyası

►  Öd axarına düşmüş daşın endoskopik yolla cıxarılması (ERCP -Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography) və biliar stent yerləşdirilməsi Hepatologiya Şöbəsinin göstərdiyi xidmətlər

Qəbula yazıl