Vaskulyar Invaziv Radiologiya

►  Beyin anevrizmalarının invaziv yolla müalicəsi ( coil embolizasiyası )

►  Beyindaxili arterio-venoz malformasiyaların (AVM) endovaskulyar müalicəsi (embolizasiya)

►  İşemik insult zamanı erkən dövrdə ( ilk 6-8 saata qədər ) invaziv yolla tıxanmış damarın açılması (trombolizis, endovaskulyar tromb və ya tıxanmaya səbəb olan ateromanın çıxarılması )

►  Kəllədaxili və ya kəlləxarici ( yuxu arteriyası ) beyin damar daralmalarında ( balon) angioplastikası və stentləmə

►  Angioqrafiya, Balon angioplastikası, Stentləmə

►  Embolizasiya, Kemoembolizasiya

►  Qanaxmaları dayandırmaq üçün təcili embolizasiya müdaxilələri

►  Diabetik pəncə

►  Uşaqlıq miomaları zamanı uşaqlıq atreriyasının embolizasiyası


Nonvaskulyar Invaziv Radiologiya

►  Biliar stentləmə

►  Qalıcı kateterlərin taxılması

►  PAİR metodu ilə exinokok kistasının müalicəsi və s.

►  Nefrostoma taxılması

►  Tiroid, Qaraciyər, Ağciyər, Böyrək, Sümük və s. biopsiyaları

►  Torasentez

►  Perkutan abses drenajları


İnvaziv Radiologiya Şöbəsinin göstərdiyi xidmətlər

Qəbula yazıl