Qastroenterologiya – tibbin mədə-bağırsaq siteminin xəstəliklərinin (qida borusu, mədə, on iki barmaq bağırsaq, qaraciyər, öd kisəsi və öd yolları, mədəaltı vəzi, nazik və yoğun bağırsaq) diaqnostika, müalicə və profilaktikası ilə məşğul olan bir sahəsidir. 

Xroniki qastrit, pankreatit, mədə və 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyi, qastroezofagial reflyuks, xroniki kolit, xroniki virus hepatitlərinin geniş yayılması qastroenterologiyanı tibbin ən vacib sahələrindən biri etmişdir. 

Son illərdə bütün dünyada milyonlarla insan xroniki virus hepatitlərindən əziyyət çəkir. Xəstəlik çox vaxt simptomsuz keçir, getdikcə proqressivləşir, qaraciyər sirrozu və hepatosellülyar karsinoma kimi ağırlaşmalarla nəticələnir. Qeyd etmək lazımdır ki, virusların müxtəlifliyinə baxmayaraq xəstəlik müalicəyə tabe olur.Qastroenterologiya şöbəmizdə ümumi xidmətlərlə:

►  Qastroskopiya

►  Kolonoskopiya

►  Polipektomiya

►  Qanaxmaların dayandırılması ( Mədə və Bağırsaq) İnyeksiya, Arqon plazma və klipslər ilə.

 Varikoz venaların bandlanması

►  Darlıqların genişləndirilməsi (Balon və Buji dilatasiyaları )

►  Yad cismin çıxarılması

►  Qida borusu və bağırsağa stentin qoyulması

 Biopsiyaların götürülməsi  ( Mədə və Bağırsaq )

►  Pediatrik endoskopiya  ( Uşaqlar üçün endoskopiya - qastoskopiya )

Qastroenterologiya Şöbəsinin göstərdiyi xidmətlər

Qəbula yazıl