► Torakoskopiya,eksploratris,biopsiya,drenaj manipulyasiyaları

► Bronxoskopiya,traxeal dilatasiya və traxeal stent yerləşdirilməsi, biopsiyalar və yad cismin çıxarılması

► Bronxoskopik lazer/koter/diatermiya/krioterapiya

► Böyük bronxial fistulanın açıq cərrahiyyə ilə bağlanması

► Traxeya və bronxların travmatik zədələnmələri, bronxoplastika əməliyyatları

► Traxeal törəmə vəya karsinoma çıxarılması

► Traxeoezofageal fistula, Traxeofaringeal fistula və Bronxobiliar fistula əməliyyatları

► Traxeal stenozun çıxarılması və anastomozu

► Pnevmonostomiya,absess vəya kistanın açıq dnenajı

► Ağciyər əməliyyatları (lobektomiya, seqmentektomiya, rezeksiya), intrapulmonal yad cisim çıxarılması

► Neoadjuvan kimyaradioterapiya

► Exinokokk kistası əməliyyatları

► Perikardektomiya (subtotal və ya tam), laxta/yad cisim çıxarılması üçün perikardiotomiya, perikardial kista vəya törəmə eksiziyası

► Kimyəvi plevrodez

► Diafraqma əməliyyatları

Torakal Cərrahiyyə Şöbəsinin göstərdiyi xidmətlər

Qəbula yazıl

Professor Dr.Kamal Əliyev

Torakal cərrahTibb elmləri doktoru