• Qəbələdə Ödənişsiz müayinə aksiyası
  • ZƏFƏRAN HOSPİTALDAN ÖDƏNİŞSİZ MÜAYİNƏ AKSİYASI !
    31Mart tarixində klinikamızın həkim heyəti QƏBƏLƏ MÜALİCƏ -DİAQNOSTİKA MƏRKƏZİNDƏ əhalinin ÖDƏNİŞSİZ müayinəsini həyata keçirəcək.