Mobil və express laboratoriya


Laboratoriya şöbəsinin "Mobil və express laboratoriya" xidməti pasiyentlərin rahatlığı üçün həyata keçirilir. "Mobil və express laboratoriya" xidmətinin funksiyasına  evlərdə və iş yerlərində laborator analizlərin götürülməsi daxildir.  Bu xidmət yerindən qalxa bilməyən, vaxt məhdudiyyəti olan, yolu uzaq olan, iş vaxtı gələ bilməyən və klinikaya istınilən səbəbdən gələ bilməyən pasiyentlər üçün nəzərdə tutulub.