Radioloji xidmət

Bütün növ radiolji müayinələrin (KT, MRT, Rentgen) ən son avadanlıqla və peşəkarcasına çəkilişi. Həkim radioloq tərəfindən radiollooji rəy verilməsi. Radioloji şəkillərin və həkim rəyinin E-mail, Facebook və WhatsApp vasitəsi ilə həm müalicə həkiminə həm də pasiyentə göndərilməsi.